Logo CHILL
bars Created with Sketch.

CHILL als expertisecentrum voor topsector chemie

Chemie is door de Nederlandse overheid benoemd als een van de negen topsectoren. De sector levert een grote bijdrage aan de economische ontwikkeling en kracht van Nederland. Als Centre of Expertise (CoE) en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) geven we bij CHILL vorm en inhoud aan het Nederlandse topsectorenbeleid.

Chemie als Nederlandse topsector

TOPSECTOREN zijn branches waarin Nederland een wereldspeler wil zijn en blijven. In de topsectoren werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) samen aan een sterke kenniseconomie. Chemie is een van die Nederlandse topsectoren: in de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen vervult Nederland een koppositie. Maar de sector chemie kent ook uitdagingen: grondstoffen worden schaars. De topsector chemie richt zich mede daarom met name op de verduurzaming van de sector, onder ander door te focussen op ontwikkelingen en toepassingen voor duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen.

CHILL als Centre of Expertise en Centrum voor Innovatief Vakmanschap

CHILL is een zogenaamd Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Dit zijn PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN die vanuit het Nederlandse topsectorenbeleid werken aan onderwijsvernieuwing, innovatieopdrachten en leven lang leren programma’s. Het resultaat is een goede aansluiting van studenten, docenten en ondernemers op de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan het innovatievermogen en de kenniseconomie van Nederland. Platform Bèta Techniek fungeert daarbij als uitvoerend orgaan voor OC&W.

logo-platformbetatechniek

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit van deze website te waarborgen. Meer over ons cookiebeleid

Accepteer Cookies