Logo CHILL
bars Created with Sketch.

KnipselDoe mee met 1001 ideeën voor Limburg! Een inspirerend 3-daags festival voor 10 gedreven teams die samen de Topsport Limburg challenge gaan kraken en… genieten van lekker eten en ontspannende activiteiten. Doe mee!

We starten op vrijdag 25 oktober 15 uur en sluiten het festival af op zondag 27 oktober 12 uur. Locatie: Brightlands Chemelot Campus.

 

Privacy statement 1001 Ideeën voor Limburg

Toepasselijkheid: Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik door Chemelot Innovation and Learning Labs B.V. van persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van de aanmelding voor 1001 Ideeën voor Limburg. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het evenement waarbij de betrokkene een partij is.

Doeleinden: 1001 Ideeën voor Limburg wordt georganiseerd door Chemelot Innovation and Learning Labs in samenwerking met de Brightlands Chemelot Campus, Lectoraat Material Science van Zuyd Hogeschool en Topsport Limburg. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de organisatie van je deelname aan 1001 Ideeën voor Limburg, en, voor zover je hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, voor onderstaande doeleinden.

Nieuwsbrief: Indien je je hebt aangemeld voor de 1001 Ideeën voor Limburg nieuwsbrief , zullen wij je gegevens tevens gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor op elk moment afmelden via een link in de digitale nieuwsbrief.

Verstrekking: Wij zullen je persoonsgegevens verder niet verstrekken aan derden, met uitzondering van je voor-en achternaam aan het Ibis Hotel te Stein in het kader van de overnachting tijdens 1001 Ideeën voor Limburg.

Fotografie/ film: Tijdens 1001 Ideeën voor Limburg bestaat de mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om hiervoor aan jou toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken voor de identificatie van jou. De foto’s worden gemaakt ter promotie van ons, maar ook ter promotie van de opdrachtgever, en zijn enkel bedoeld als sfeerimpressie. Daarnaast zien wij in het kader van de AVG-verordening het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s te gebruiken op onze Social Media kanalen en voor latere promotie van hetzelfde event. Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met jouw verzoek naar info@chillabs.nl. Wij zullen jouw verzoek zonder onredelijke vertraging na ontvangst verwerken.

Gegevensopslag en vernietiging: Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals toegestaan of vereist krachtens toepasselijke wetgeving, voor wat betreft deelname aan 1001 Ideeën voor Limburg uiterlijk drie maanden na het plaatsvinden van het evenement. Indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren we je gegevens tot je je hiervoor hebt afgemeld. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij de vereiste maatregelen nemen om je gegevens te vernietigen of permanent te anonimiseren.

Vragen: De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden.

Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met info@chillabs.nl/ +31 (0) 46 763 2110

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit van deze website te waarborgen. Meer over ons cookiebeleid

Accepteer Cookies